หน้าแรก
แนะนำหนังสือใหม่
ข่าวที่น่าสนใจ
ทางด่วนสืบค้น
ฐานข้อมูลออนไลน์
ข่าวคลิ๊ปปิ้ง
ติดต่อเรา
Welcome to Sports Library of Sports Authority of Thailand
เริ่มค้นหา
GYMNASTICS : PLANNING AN EXHIBITION
OLYMPIC AND PARALYMPIC EFFECT ON PUBLIC POLICY
Title : COACH FOR GOAL กลยุทธ์พลิกชีวิต Author : คม สุวรรณพิมล
Title : Excel VBA สำหรับคนทำงาน Author : กิตินันท์ พลสวัสดิ์
Title : google Maps มหัศจรรย์แผนที่ออนไลน์ Author : อภิศิลป์ ตรุงกานนท์
Title : Shadows of the Neanerthal : เงาแห่งยุคหิน การทำความกระจ่างในความเชื่อที่จำกัดองค์กรของเรา Author : ฮัทชินส์, เดวิด
Title : The Adobe photoshop lightroom 2 book : คัมภีร์ lightroom 2 ฉบับสมบูรณ์ Author : นิพัทธ์ ไพบูลย์พรวงศ์
Title : We Love BKK : เที่ยวกรุงเท Author : สำนักพิมพ์ oom
Title : กรรมพันธุ์ฟอร์เซล Author : ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
Title : การจัดการเชิงกลยุทธ์ Author : เรวัตร์ ขาตรีวิศิษฏ์
Title : การจัดการไอทีลอจิสติกส์ Author : วิศิษฏ์ วัฒนานุกูล
Title : การบริหารความเสี่ยง Enterprise risk management Author : นฤมล สอาดโฉม
Title : การบาดเจ็บจากการกีฬา Author : ดรุณวรรณ สุขสม
Title : การฝึกด้วยน้ำหนัก : การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสู่เทคนิคการปฏิบัติ Author : สนธยา ลีละมาด
Title : เก่ง เจ๋ง เยี่ยม : เปี่ยมความสำเร็จในการทำงาน Author : พัฒนะ มรกตสินธุ์
Title : เก่งศัพท์อังกฤษ Author : จุฑามาศ มอร์แกน
Title : ข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ Author : จริยา เดชกุญชร
Title : เขาเรียกผมว่า "คุณหมอผู้เปลี่ยนโลก" Author : วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
Title : ครบเครื่อง เรื่องอุปกรณ์กอล์ฟEVOLOTION Author : เฉลิมวงศ์ บวรกีรติขจร
Title : คู่มือกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมภาตครึ่งซีก Author : วิยะดา ศักดิ์ศรี
Title : คู่มือกู้ชีวิต Author : คณาทัต จันทร์ศิริ
Title : จัดการ ตกแต่ง แบ่งปัน ภาพถ่ายดิจิตอล Author : ปวีณา มีป้อง
Title : โยคะเพื่อสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง) Author : ชมชื่น สิทธิเวช (ครูหนู)
Title : สร้างงานแอ นิเมชั่นทันใจกับ Flash CS4 Author : สุธีร์ นวกุล
Title : สร้างเว็บแบบมืออาชีพด้วย Joomla Author : อัครวุฒิ ตำราเรียง
Title : สามก๊ก ฉบับนักบริหาร เล่ม 1 Author : เจริญ วรรธนะสิน
Title : สุขภาพดีเริ่มที่บ้าน Author : บรรจบ กำจัด
หลักการและการปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
หลักการและการปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
หลักการและการปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
หลักการและการปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
หลักการและการปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก.
ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก.
โฮมฟิตเนส โปรแกรมสลายไขมัน สำหรับผู้หญิง
 
สำรวจความต้องการหนังสือใหม่ที่ต้องการให้ห้องสมุดดำเนินการจัดซื้อมาไว้ให้บริการ ตามที่งานการจัดการความรู้และพิพิธภัณฑ์กีฬา กองวิชาการกีฬา ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2554 เพื่อจัดหารทรัพยากรทางวิชาการเข้าห้องสมุดกีฬาในรูปแบบของการจัดซื้อหนังสือกีฬาและหนังสือประเภทต่างๆที่มีเนื้อหาสาระที่ให้คุณประโยชนืไว้ให้บริการนั้น ปัจจุบันข้อมูลความรู้ด้านวิชาการและด้านอื่นๆได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ กกท. ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ การให้ทุนการศึกษาเพิ่มเติมแก่พนักงาน ห้องสมุดกีฬาของ กกท. จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้ห้องสมุดกีฬามีหนังสือที่หลากหลาย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานกกท. และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ดังนั้นห้องสมุดกีฬาจึงขอสำรวจความต้องการโดยขอความร่วมมือแจ้งผู้บริหาร พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เพื่อทราบและกรอกรายละเอียดแนะนำหนังสือใหม่ๆที่ต้องการให้ห้องสมุดดำเนินการจัดซื้อมาไว้ให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่จัดส่งไปตามฝ่ายต่างๆ พร้อมส่งคืน งานการจัดการความรู้และพิพิธภัณฑ์ดำเนินการต่อไป
» ห้องสมุดกีฬาเพื่อประชาชน กกท. เชิญชมนิทรรศการ"ตามร...
» ห้องสมุดกีฬา กกท. พร้อมเริ่มให้บริการในโครงการ ยื...
» สำรวจความต้องการหนังสือใหม่ที่ต้องการให้ห้องสมุดดำ...

  กรุณากรอกแบบสำรวจทางด้านขวามือ »»
การสำรวจความคิดเห็นออนไลน์
ห้องสมุดกีฬา ในอุดมคติของท่านเป็นอย่างไร
ห้องสมุดกีฬาเพื่อประชาชนในมุมมอง 360 องศา

มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จำนวน 502,483 ครั้ง

 
  หน้าแรก | แนะนำหนังสือใหม่ | ข่าวที่น่าสนใจ | ทางด่วนสืบค้น | ฐานข้อมูลออนไลน์ | ข่าวคลิ๊ปปิ้ง | ติดต่อเรา
 
  Copyright 2008 © Sports Library of Sports Authority of Thailand.
This website developed by eXpert System Consultant Co., Ltd.